Carromeu Filipe: 55 ans
Chablais Pascal: 55 ans
Magalhes Alvaro: 60 ans
Vierra Victor: 40 ans
Brullmann Gilles: 65 ans
Franckhauser Otto: 85 ans
Maillard Serge: 85 ans
Simonet Gerard: 85 ans