Da Silva Adérito : 5 ans
Viera Victor : 5 ans
Inacio Bernardo : 10 ans
Maghales Alvaro : 10 ans
Perreira Paulo : 10 ans
Chablais Pascal : 20 ans

Simonnet Florent : 20 ans